Mount Athos - Phone numbers

Mount Athos - Phone numbers (Daphne, Karyes, monasteries, holy Skites)

TELEPHONE DIRECTORY in Daphne

Harbour Tel. 0030 23770 23300
Police Tel. 0030 23770 23222
Post office Tel. 0030 23770 23297
Athos Lines Tel. 0030 23770 21148
Customs Official Tel. 0030 23770 23269
Hotel in Daphne Tel. 0030 23770 23603
Restaurant Tel. 0030 23770 24100
Grocers Tel. 0030 23770 23295

  KARYES  Phone numbers

Holy Community & Holy Epistasia Tel. 0030 23770 23221
Civil governor Tel. 0030 23770 23230
Doctor Tel. 0030 23770 23217
Police Tel. 0030 23770 23212
Post office Tel. 0030 23770 23214
Hotel Karyes Tel. 0030 23770 24114
Restaurant Karyes Tel. 0030 23770 24114, 0030 23770 23243
Bank Tel. 0030 23770 23598
Fire department Tel. 0030 23770 23199

Phone numbers from the Monasteries

  St Paul's 0030 23770 23250 0030 23770 23355  
Dionysiou 0030 23770 23687 0030 23770 23686  
Dochiariou   0030 23770 23245 0030 23770 23245  
  Esphigmenou   0030 23770 23796    
Philotheou 0030 23770 23256 0030 23770 23674  
Chilandari 0030 23770 23797    
Iviron 0030 23770 23248    0030 23770 23643 12:00 - 14:00
Karakalou 0030 23770 23225 0030 23770 23746 12:00 - 14:00
Konstamonitou 0030 23770 23228    
  Koutloumousiou 0030 23770 23226 0030 23770 23731 12:00 - 14:30
Great Lavra 0030 23770 22586 0030 23770 23766  
Grigoriou 0030 23770 23218  0030 23770 23668 0030 23770 23671 11:00 - 13:00
St. Panteleimonos 0030 23770 23252   11:00 - 12:00
  Pantokratoros 0030 23770 23253 0030 23770 23685   12:00 - 14:00
  Simonopetra 0030 23770 23254 0030 23770 23707 13:00 - 15:00
Stavronikita 0030 23770 23255   13:00 - 15:00
Vatopedi 0030 23770 23219 0030 23770 23781 10:00 - 16:00
Xenophontos 0030 23770 23249 0030 23770 23660 0030 23770 23631 9:00 - 14:00
Xeropotamou 0030 23770 23251     0030 23770 23733   13:00 - 15:00
Zographou 0030 23770 23247    

SKETE - Phone numbers

The Nea Skiti 0030 23770 23629
Skiti Agia Anna 0030 23770 23321
Skiti Agias Triados - Kafsokalivia 0030 23770 23319
Skiti Timiou Prodromou (Rumanian) 0030 23770 23294
Skiti Agiou Dimitriou   0030 23770 23202
Skiti Agiou Andrea 0030 23770 23810
  Skiti Timiou Prodomou or Iberian 0030 23770 23294
Skite Agiou Panteleimonos (Koutloumousiou) 0030 23770 23259
Skiti Agiou Dimitriou (Lakkoskiti) 0030 23770 23636
Skite of Prophet Elias 0030 23770 23304
  Skite Xenophontos   0030 23770 23301
Katounakia 0030 23770 23316
Karoulia   0030 23770 23342